กรอบรูปเบญจรงค์คู่ (สีน้ำเงิน สีแดง)
กรอบรูปเบญจรงค์ (สีสามกษัตริย์)
กรอบรูปเบญจรงค์คู่(สีน้ำเงิน สีแดง) บนพานทอง
กินนรี (ลายสีแดง)
กินนรี (ลายสีน้ำเงิน)
กินนรี (ลายสีเขียว)
กินนร (ลายสีเขียว)
นกสุพรรณหงส์ (สีน้ำเงิน) ห้อยจี้หยดน้ำ
นกสุพรรณหงส์ (สีเขียว) ห้อยจี้หยดน้ำ
พญาครุฑถือนาค
สิงห์ใหญ่ (สีขาว)
ช้างทรงฉัตร 5 ชั้น (สีเขียว)
ช้างทรงฉัตร 5 ชั้น (สีกากเพชร)
ช้างทรงฉัตร 6 ชั้น (สีกากเพชร)
กรอบรูปหนุมาน 4 กร
กรอบรูปหนุมาน 2 กร
กรอบรูปฆ้องโหม่ง (ดนตรีไทย)
กรอบรูปกินนร
กรอบรูปรำไทย (ตัวนาง)
กรอบรูปพญาครุฑ
กรอบรูปพระรามทรงราชรถ
กรอบรูปรำไทย (ตัวพระ)
กรอบรูปนกสุพรรณหงส์ (สีสามกษัตริย์)
กรอบรูปซอสามสาย
กรอบรูปวัดพระธาตุดอยสุเทพ
กรอบรูปหัวโขน (สุครีพ)
กรอบรูปกินนรี
กรอบรูปหลุยส์ หนุมานคู่ + กล่องผ้าไหม
กรอบรูปหลุยส์ พญาครุฑ + กล่องผ้าไหม
กรอบรูปหลุยส์ เรือสุพรรณหงส์และวัดอรุณ + กล่องผ้าไหม
ฆ้องโหม่ง
ฆ้องมอญ
รำไทย (ชุดใหญ่)
ตะโพนไทย
ซอสามสาย
ระนาด
รำไทย (ตัวนาง) สีเขียว
รำไทย (ตัวพระ) สีน้ำเงิน
ช้างลายดอกไม้ (สีขาว)
ช้างลายดอกไม้ (สีชมพู)
ช้างลายดอกไม้ (สีกากเพชร)
หงส์ (สีดำแดง)
กินนรีเหยียบมุก
มาลัยเบญจรงค์ (สีแดง) บนพานทอง
เบญจรงค์ (สีเงิน)
ใบโพธิ์ (สีกากเพชร)
มาลัยเบญจรงค์ (สีน้ำเงิน) บนพานทอง
เบญจรงค์ (สีนาก)
พญานาค (สีแดง) หางพันเกลียว
พญานาค (สีเขียว) หางพันเกลียว

             
Sitemap หมวดหมู่